Privacyverklaring

We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig en houden ons strikt aan de voorschriften van de wetgeving inzake gegevensbescherming. In de volgende verklaring heeft u een overzicht van de manier waarop we deze bescherming garanderen en welke soort gegevens voor welke doeleinden worden verzameld.

1. Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens

Elke toegang tot onze website en elke raadpleging van bestanden op onze webserver worden automatisch in onze server logs geregistreerd. Uw gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard. Geregistreerd worden alle relevante gegevens die nodig zijn voor de webserver statistieken, zoals IP-adres, datum, toegangstijd, enz. - gegevens die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze informatie is louter van technische aard, er worden geen conclusies getrokken aangaande uw persoon.
Aanvullende persoonlijke gegevens worden enkel opgeslagen als u deze vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag. In dat geval worden uw naam, e-mail en aanvraagtekst opgeslagen.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens:

  • Antwoorden op uw vragen
  • voor reclamedoeleinden (alleen intern, geen overdracht aan derden)
  • technisch beheer

2. Overdracht van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming.

3. Veiligheid

Wij streven er constant naar om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik enz... Uw persoonlijke gegevens zijn enkel toegankelijk voor medewerkers die noodzakelijkerwijs toegang moeten hebben tot de gegevens om hun werk correct uit te voeren.


BOBIMAT NV

Scherpenhoek - Unit 90
2850 Boom
België
 

Telefoon 0032 - (0)3 - 666.90.69
Fax 0032 - (0)3 - 666.41.74
   
E-Mail bobimat [at] bobimat.be
Internet www.bobimat.be

Openingsuren

Ma. - Do.: 07:45 - 12:00
  12:30 - 16:30
Vrijdag: 07:30 - 12:30